Skip to Content

شرح مطلب شرح مطلب

شناسه : 13199596
ادامه حمایت ها از پیگیری مطالبه ی رهبری برای فکت شیت در یزد:


دولت و دستگاه های مرتبطش با دانشجویان، آنها را به دانشجوی مراحم و دانشجوی مزاحم تقسیم کرده است و در سطوح استانی شاهدیم که چه کسانی سوگولی هستند و چه کسانی خار چشم.

به گزارش «دانشجوی ایرانی»، علی رضا زارع شهر آبادی، دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشجویان در مصاحبه با خبرنگار ما در مورد عدم صدور مجوز به درخواست تجمع دانشجویان مقابل دفتر وزارت خارجه در یزد گفت: دولت در سالی که با نام همدلی وهمزبانی ملت و دولت مزین شده، بیشتر از قبل وارد گود تقابل با ارزشهای این ملت و مملکت شده و نمی خواهد پاسدار حقیقی استقلال وعزت و خون شهدای این مرز بوم در عمل باشد. هرچند که در حرف شاید گاهی اوقات دست خیلی ها را هم از پشت بسته باشند اما چه کنیم که فقط حرف هست نه عمل.

 

وی افزود: در مورد ارائه فکت شیت ایرانی مطالبه هایی زیاد از طرف قشرهای مختلف جامعه اتفاق افتاد و حتی امام امت ارائه آن را مصداق همدلی و همزبانی دولت و ملت خواندند و از دولت خواستند که جزییات مذاکرات را به نخبگان و منتقدین و مردم بگویند و مردم را نامحرم نداند، اما با این حال بعد از حدود یک ماه و نیم از این مطالبه امام امت می گذرد، اما هنوز دولت تدبیر و امید کاری از پیش نبرده و به گونه ای عمل کرده است که مردم را فقط در حرف قبول دارد و بس.

 

زارع شهر آبادی در ادامه به تاکید بر عدم صدور مجوز های مشابه گفت: البته الان وضعیت به طوری اسفبار گشته است که دیگر به قشر نخبگانی اجازه تجمع برای ارائه فکت شیت هم داده نمی شود مثال بارزش در همین استان یزد که قشر نخبگانی و دانشجوی این استان قصد برگزاری تجمع در مقابل دفتر وزارت خارجه در یزد را داشتند که بعد کلی بورکراسی های بی مورد در انتها چیزی که مقصود بوده است حاصل نگشته است.

 

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با تاکید بر اهمیت این تجمع که به پیگیری مطالبه رهبری و شفافیت اعمال مذاکره کنندگان با مردم می انجامد، عنوان کرد: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد به همراه تمام اعضای کنونی اش در دانشگاه از این تجمع مطالبه گرانه و دانشجویی حمایت می کند و در صورت طی شدن روند قانونی صدور مجوز، در این تجمع شرکت خواهد کرد.

 

این دانشجوی رشته ی اقتصاد دانشگاه یزد با انتقاد به رفتار گزینشی و سیاسی دولت در سطوح مختلف با دانشجویان گفت: دولت و دستگاه های مرتبطش با دانشجویان، آنها را به دانشجوی مراحم و دانشجوی مزاحم تقسیم کرده است و در سطوح استانی شاهدیم که چه کسانی سوگولی هستند و چه کسانی خار چشم. آیا این طرز برخورد صحیح دولت با منتقدین و دانشجویان است؟ آیا این راه و منش صحیح دولت راست گویان است؟
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ثبت نام اعتکاف دانشجویی