Skip to Content

شرح مطلب شرح مطلب

شناسه : 13084447


سابقه ی تاریخی این امت نشان داده است که اتفاقا در کوران امتحانات بوده است که امت اسلامی و خصوصاً دانشجویان عیار ولایت پذیری و از خود گذشتگی و بیداری خود را نشان داده اند و پس از گذشتن زمستان روسیاهی برای زغال های هر عصر و زمان باقی مانده است.

به گزارش «دانشجوی ایرانی» با وجود مطالبه ی صریح رهبری نظام مبنی بر ارائه ی «فکت شیت» طرف ایرانی درباره ی مذاکرات، مردم ایران منتظر پاسخی در خور و سریع از جانب دستگاه دیپلماسی بودند. پاسخی که می توانست از طرفی موضع مذاکره کنندگان را تقویت و دست بالا را در روند گفتگو ها به ایشان بدهد و از طرف دیگر مردم و نخبگان را از متن مذاکرات آگاه و خیال ایشان را آسوده کند.

اما با گذشت بیش از یک ماه از مطالبه ی مقام معظم رهبری و در پی آن خواست عمومی مردم و نخبگان نسبت به ارائه ی فکت شیت ایرانی، عکس العمل های متناقضی از مسئولین امر دیده شد به طوری که عده ای از آنها مدعی این هستند که فکت شیت ایرانی همان روز پایانی مذاکرات عیدانه ارائه شده است و عده ای دیگر می گویند اصلا فکت شیت ایرانی وجود ندارد و عده هم سخنان وزیر خارجه را فکت شیت می دانند.

با وجود مطالبه ی صریح رهبری نظام و نیز طفره رفتن صریح مسئولین دیپلماسی دولت، نخبگان و دانشجویان نقاط مختلف کشور به مطالبه گری و روشن گری اقدام نموده اند ولی در این مورد هم مقامات دولتی تا آخرین حد توان خود مخالفت و سنگ اندازی نموده اند. تازه ترین مصداق این سنگ اندازی و نا همدلی و نا هم زبانی را می توان در کارشکنی صدور مجوز تجمع دانشجویان یزدی مقابل دفتر وزارت خارجه در یزد دانست.

چند روز قبل ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد درخواست مجوز تجمع مقابل دفتر وزارت خارجه در یزد را به فرمانداری یزد تسلیم می نماید تا روند قانونی آن طی شود و پس از موافقت استانداری و وزارت کشور، این اتفاق مطالبه گرانه رخ دهد.

اما فرمانداری با پاسخی به نامه بسیج دانشجویی، به دلیل نامناسب بودن مکان، صدور مجوز را به تغییر مکان و زمان تجمع موکول می نماید. بلافاصله ناحیه دانشجویی یزد در تمکین به قانون و پرهیز از هرگونه عملی که مخالف توصیه رهبری به همدلی و همزبانی باشد، مکان و زمان تجمع را تغییر داد و نامه ی دومی را به فرمانداری تسلیم نمود.

اما اکنون مقامات شهری و استانداری از دریافت چنین نامه ای اظهار بی اطلاعی می کنند و با لطایف الحیلی از کنار دادن مجوز تجمع رد شده و طفره می روند. بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «دانشجوی ایرانی» از منابع آگاه به دست آورده است، با توجه به طی شدن روند قانونی توسط ارگان درخواست دهنده ی تجمع و وجود اسناد محکم و بدون خدشه، همه ی کوتاهی ها و کارشکنی ها متوجه دستگاه های دولتی شهری و استانی یزد است و ظن این می رود که مقامات استانی می خواهند با طولانی کردن روند صدور مجوز، تاریخ تجمع را به ایام امتحانات موکول کنند تا استقبال دانشجویان از تجمع به حد اقل برسد.

با این وجود که سناریوی بالا، فقط در حد احتمال است و دانشجویان به مسئولین استانی خود ظن بد نبرده و آنها را نیز مثل رهبری نظام اسلامی، منتظر ارائه شدن فکت شیت می دانند، باید گفت سابقه ی تاریخی این امت نشان داده است که اتفاقا در کوران امتحانات بوده است که امت اسلامی و خصوصاً دانشجویان عیار ولایت پذیری و از خود گذشتگی و بیداری خود را نشان داده اند و پس از گذشتن زمستان روسیاهی برای زغال های هر عصر و زمان باقی مانده است.

پایگاه خبری تحلیلی «دانشجوی ایرانی» خود را متعهد می داند تا لحظه به لحظه ی روند اخذ مجوز و برگزاری این تجمع ولایت مدارانه و مطالبه گرانه را دنبال نموده و موج حمایت ها را به سمع و نظر مخاطبان برساند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ثبت نام اعتکاف دانشجویی