Skip to Content

شرح مطلب شرح مطلب

شناسه : 12072976
نقد دولت، همدلی و هم زبانی


در سخنرانی نوروزی خود را اعلام کردند ، بیان دغدغه ها و دلواپس بودن اشکالی ندارد اما در صورتی که با تخریب همراه نباشد و همچنین گفتند نام گذاری سال به این معنا نیست که دیگر مردم و منتقدین مطالبه گری و نقد منصفانه خود را بیان نکنند بلکه باید نقدها به طور منصفانه بیان شود که خود موجب پیشرفت و اعتلای کشور خواهد شد.

یادداشت «دانشجوی ایرانی»: امروزه در مورد بیانیه ی لوزان حرفهای بسیار زیادی وجود دارد ، از ابهامات و پشت پرده های آن بگیرید تا عبور از خطوط قرمز نظام توسط هئیت مذاکره کننده در بیانیه در برود.

انسان وقتی اینها را کنار هم می گذارد دچار تحیر می شود که مگر ممکن است انسانی امام و راهبرش چند روز قبلش بگویید ای مذاکرکنندگان حواستان باشد توافقی که می خواهید انجام بدهید بعد از کلیات به جزئیات بپردازید و توافقی بدون تفسیر و تحلیل باشد ،توافقی یک مرحله ای باشد، توافقی باشد که لغو (نه تعلیق و تفاسیر دیگر) تمامی (نه چیزی غیر از این واژه) تحریم ها جز مذاکرات باشد نه جز نتیجه، توافقی انجام دهید که تعهدات و تصمیمات ایران برگشت پذیر باشد و... .

حال دیگر حرف و حدیثی نیست این هئیت مذاکره سرمایه این مملکت را به راحتی و به صورتی که حتی خود غربی ها هم حتی باورشان نمی شود دارند دودستی تقدیم شان می کنند.

البته ذکر این نکته نیز الزامی است که همانطور که خودتان نیز می دانید دولت و ملت باید همدل و همزبان باشند اما به این معنی نیست که هرکار دولت خواست انجام بدهد و بعد هم برای تاییدش از ملت و رهبری و شهدا و دیگر سرمایه های مملکت مایه بگذارد؛ بلکه به معنی این است که دولت هر چه بیشتر نگاه خود را در عین تعامل با بیرون به ظرفیت های داخلی بیفکنند و سعی کند آنها را کشف و شکوفا کند و ملت هم به عنوان کارفرما ، دولت را به عنوان کارگزار خود همراهی کند و البته نگاهی غلط دیگری نیز به شعار امسال می شود و آن این است که می گویند دیگر به دلیل اینکه آقای ظریف و دوستانشان بی خوابی کشیدند وتلاشهای زیادی انجام دادند و  تا توانستند مذاکره کردند و کشورهای مستکبر را سر میز مذاکره آوردند(و حتی می گویند برای ایران افتخار است با اینها هم کلام شده است در صورتی که هیچ افتخاری وجود ندارد  و بلکه حتی این مذاکرات، ما را در بین کشورهای جهان ،کشوری دوگانه و مذبذب نشان خواهد داد و همچنین باید این را دانست که بیشتر از همه امریکا و سران استکبار جهانی به این مذاکره نیاز دارند نه کشور ایران و این مذاکرات مدال افتخاری برای آنان محسوب می شود)، دیگر کسی حق ندارد به آنان انتقاد کند و نباید نقدی صورت بگیرد چون باید با دولت همدل و همزبان باشیم که این کاملا غلط و همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی نوروزی خود را اعلام کردند ، بیان دغدغه ها و دلواپس بودن اشکالی ندارد اما در صورتی که با تخریب همراه نباشد و همچنین گفتند نام گذاری سال به این معنا نیست که دیگر مردم و منتقدین مطالبه گری و نقد منصفانه خود را بیان نکنند بلکه باید نقدها به طور منصفانه بیان شود که خود موجب پیشرفت و اعتلای کشور خواهد شد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ثبت نام اعتکاف دانشجویی