Skip to Content

شرح مطلب شرح مطلب

شناسه : 12196839
در برنامه متن و حاشیه مطرح شد؛


نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که باید روش های فساد سیستمی را بشناسیم گفت: متاسفانه در کشور فردگرایی و تجمل گرایی وجود دارد.

به گزارش «دانشجوی ایرانی»، به نقل از  باشگاه خبرنگاران، "احمد توکلی" نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه متن و حاشیه به بررسی الزامات اقتصادی کشور پرداخت.  
 
توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نخست مجری برنامه مبنی براینکه دلیل پر کاری شما چیست گفت: بنده هم نماینده مردم هستم و از سوی دیگر وظیفه نظارتی به مسئولین دارم بنابراین بر همین اساس نامه نگاری انجام می دهم و برای مردم گزارش می نویسم.  
 
وی با اشاره به این که نامه های بنده همیشه بی جواب نبوده اما متاسفانه با واکنش صریح مواجه نمی شوم ادامه داد: بنده هر زمان که لازم باشد انتقاد می کند 7 نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور نامه می نویسند این در حالی است که روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی جواب می دهد البته اگر مشکلات حل شود مشکلی نیست.
 
این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا انتقاد می کنید اظهار داشت: بنده اگر نگویم منتقدترین نماینده مجلس نسبت به دولت احمدی نژاد بودم باید این مسئله را اذعان کنم که انتقادپذیر هستم.  
 
توکلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه شما به کدام یک از دیدگاه های اتکا به درون و یا نگاه به بیرون معتقد هستید افزود: اتکا به درون به معنای قطع رابطه با بیرون نیست بنابراین راهبرد اصلی بر اتکا به نگاه درونی است.  
 
وی با اشاره به این که دیدگاه اقتصاد قدرت جهانی به گونه ای است که اگر اتکا به بیرون داشته باشند دچار اقتصاد شکننده می شوند بیان کرد: 20 سال پیش در مورد شکنندگی اقتصاد صحبت می شد این در حالی است که امروزه از مقاومت اقتصادی بحث می شود.
 
کشورهای در حال توسعه از شکنندگی بیشتری برخوردارند
 
این نماینده مجلس با بیان این که انعطاف اقتصادی در مقابل شکنندگی اقتصادی است خاطر نشان کرد: کشورهای پیشرفته در برابر شوک های داخلی شکننده می شوند این در حالی است که کشورهای در حال توسعه از شکنندگی بیشتری برخوردارند.
 
توکلی در ادامه این برنامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در درون کشور از چه مزیت هایی برخوردار هستیم که براساس آن بتوانیم بر مشکلات فایق آییم افزود: ظرفیت عظیم نیروی انسانی، منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک از جمله مزیت های خوب کشورمان به حساب می آید اما این در حالی است که متاسفانه استفاده بهینه ای از آن ها صورت نگرفته است.  
 
وی با اشاره به این که نیروی تحصیل کرده مشتاق کار یک فرصت به حساب می آید گفت: اگربهترین رابطه را با آمریکا داشته باشیم اول باید مشکلات داخل کشورمان را حل کنیم.
 
این نماینده مجلس با اشاره به این که ما با انزوا مخالف هستیم افزود: اگر تحریم به طور کامل لغو شود باید بگوییم که این امر در انتظارات مردم می تواند تاثیر بگذارد و افق را روشن کند.  
 
توکلی با اشاره به این که در صورتی که تحریم ها برداشته شود میل به سرمایه گذاری افزایش می یابد اظهار داشت: تحریم در افزایش قیمت کالاهای وارداتی خود را نشان می دهد.
 
وی با اشاره به این که اگر تحریم برداشته شود می توانیم آثار آن را ظرف مدت شش تا یک سال مشاهده کنیم افزود: اگر تحریم برداشته شود سبب کاهش بیکاری در میان جوانان خواهد شد.
 
این نماینده مجلس با اشاره به این که رکود تورمی شدید در صورت نفتی تر شدن وجود دارد گفت: بنده دیوار کشیدن را قبول ندارم اگر چشم به بیرون بدوزیم مشکلات هم نیز حل نخواهد شد.  
 
توکلی با اشاره به کشمکش سیاسی که در داخل وجود دارد گفت: متاسفانه تفاهم و گفتگو کم است.  
 
وی با اشاره به این که جناح های سیاسی با یکدیگر تفاهم ندارند اظهار داشت: مدعیان دیالوگ بر سر کار هستند به گونه ای که با انتقاد سخت برخورد می کنند.  

این نماینده مجلس با اشاره به این که زمانی که اقتصاد نفتی می شود تنوع بخشی کاهش می یابد افزود: در صورتی که اقتصاد نفتی شود باید اذعان کنیم که رشد اقتصادی نیز با نوسان روبه روست.
 
توکلی با بیان این که اگر اقتصاد نفتی شود رانت طلبی توسعه می یابد گفت: این مسئله سبب کاهش بهره وری می شود.
 
متاسفانه نگاه به بیرون در اقتصاد ما مسلط است
 
وی با اشاره به اتکا به درون و یا دیدگاه نگاه به بیرون ادامه داد: متاسفانه نگاه به بیرون در اقتصاد ما مسلط است.
 
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش وابستگی به نفت، افزایش کسری بودجه غیرنفتی و تبعیت نرخ رشد از نرخ ارز صادرات نفتی به عنوان مشکلاتی که ربطی به خارج از کشور ندارد ادامه داد: متاسفانه تسلط درآمد نفتی بر تولید ملی در کشور وجود دارد.
 
توکلی با تاکید براینکه تنوع بخشی در اقتصاد از تاکیدات اقتصاد مقاومتی است عنوان کرد: زمانی که احمدی نژاد رفت حساب ذخیره ارزی پاک شد.  
 
وی گفت: هر سال حساب ذخیره ارزی از زمان خاتمی تاسیس شد و بعد احمدی نژاد و خاتمی به آن وفادار نبودند.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی مثل دل مومن پاک بود افزود: 19.4 میلیارد تعهد ایفا نشده به وجود آمد به گونه ای که از صندوق توسعه ملی مرتب ارز گرفته می شد.
 
تنوع بخشی در اقتصاد از دستورات اقتصاد مقاومتی است 

وی با بیان این که بخش خصوصی باید از صندوق توسعه ملی استفاده کند افزود: در این دولت هم مفصل از صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
 
** بودجه ریزی یکی از مشکلات کشور است
این نماینده مجلس بودجه ریزی را یکی از مشکلات کشور دانست و عنوان کرد: این مسئله ربطی به خارج از کشور ندارد.  
 
وی با اشاره به وجود 2900 پروژه نیمه کاره در کشور ادامه داد: این امر 200 میلیارد اضافه خرج دارد.
 
توکلی با اشاره به این که نرخ رشد ناخالص داخلی تابع درآمد نفت و گاز است اظهار داشت: فسادی که در سیستم کشور وجود دارد ربطی به خارج از کشور ندارد بنابراین باید به مبارزه با فساد سیستمی بپردازیم.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که باید روش های فساد سیستمی را بشناسیم افزود: متاسفانه در کشور فردگرایی و تجمل گرایی وجود دارد.
 
وی با بیان این که مدیریت وابستگان و نه شایستگان در کشور وجود دارد افزود: مدیریت به وابستگان داده می شود به طوری که مدیریت یا تبانی یا قومی و یا حزبی شده است.
 
نفتی بودن، ضد بهره وری است

توکلی با اشاره به این که نفتی بودن اقتصاد کشور ضد بهره وری است گفت: در صورتی که بهره وری ضربه بخورد اقتصاد دچار مشکل می شود.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که علم و دانش و دین در اقتصاد کشور ضعیف است بیان کرد: مجلس به تنهایی نمی تواند  امور را انجام دهد.
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه مجلس در اقتصاد مقاومتی چه کارهایی را انجام داده است افزود: مجلس به تنهایی نمی تواند امور را بگرداند به طوری که اصل بر ارائه لایحه است.
 
توکلی با تاکید براینکه از عملکرد مجلس راضی نیستم ادامه داد: نظام پارلمانی داریم ولی حزب نداریم.
 
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که وعده های محلی و نگاه خرد در مجلس حاکم است افزود: مجلس نمی تواند تصمیمات منجسمی بگیرد.
وی با بیان این که در کشور چشم روی هم چشمی وجود دارد گفت: باید بتوانیم مسائل را به خوبی در کشور حل کنیم.
 
توکلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تحریم ها فلج کننده است و یا کاغذ پاره گفت: تاثیر تحریم در مشکلات اقتصادی دیده می شود.

تاثیر تحریم در هزینه تمام شده واردات کالا و افق سرمایه گذاری 

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تحریم در هزینه تمام شده واردات کالا و در افق سرمایه که سبب ناامنی از آینده می شود اثرگذار است.  
 
وی با تاکید براینکه یک چهارم نرخ تورم را می توان به تحریم نسبت داد ادامه داد: رفع تحریم معجزه نمی کند.
 
توکلی با اشاره به این کاهش سرمایه گذاری تحت تاثیر تحریم است گفت: ممکن است 10 آدم فاسد بر سر راه قرار بگیرد و شما را تلکه کند.  
 
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که کشورهای مذاکره کننده با ایران می خواستند تحریم ها کاغذ پاره باشد گفت: تحریم ها نه فلج کننده و نه کاغذ پاره است بنابراین باید بگوییم کاغذ پاره نیست زیرا تاثیر واقعی دارد و فلج کننده نیست به این دلیل که آن ها خواستند فلج کننده باشد اما نتوانستند. 
 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تاثیری بر توان اقتصادی کشور خواهد گذاشت یا خیر اظهار داشت: به ما فشار می آید ضمن این که بیکاری ها تشدید می شوند اما اگر کسی از خارج وارد ایران شود احساس نمی کند که کشور فلج شده است. 
 
توکلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برخی ها معتقدند چنانچه مذاکرات به نتیجه برسد همه چیز خوب می شود و آیا به نظر شما آمریکا تحریم را برمی دارید یا خیر پاسخ داد: آن ها تسلیم حق ما شده اند ضمن این که بنده معتقد نیستم با به نتیجه رسیدن مذاکرات معجزه ای اتفاق می افتد چرا که تا زمانی که ما با فساد مماشات کنیم در مصرف، در مصرف حریص و در تولید تنبلی کنیم مشکلی حل نخواهد شد. 
 
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها را چگونه می بینید پاسخ داد: شرایط همین است چرا که تا ساز و کارها درست نشوند و در رسیدن به یک راه حل مشترک مشکل داشته باشیم و عوامل فاسد بتوانند در دستگاه ها نفوذ داشته باشند مشکلی حل نخواهد شد و در این خصوص باز تاکیدم بر این است که ما باید نگاه به درون داشته باشیم که این نگاه به درون تنها در موضوع اقتصادی نیست بلکه از نظر فرهنگی نیز ما باید به خودمان برگردیم و این یکی از مشکلات داخلی ماست چرا که کشورهایی که رشد می کنند کشورهایی هستند که هم مجریان و هم مردم برای قانون احترام می گذارند. 
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا نگاه شما به بحث مبارزه با فساد نگاه سیاسی است اظهار داشت: خیر و اگر منظور شما در خصوص شخص آقای مهدی هاشمی است باید بگویم که بنده به عنوان نماینده مردم اسنادی را به دادگاه ارائه داده ام. 
 
توکلی در پاسخ به این سوال که دادگاه هنوز اسناد شما را مورد تایید قرار نداده است اظهار داشت: همه چیز پس از جوابیه دادگاه مشخص خواهد شد. 
 
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چند وقت است که شما پیگیر بحث دو رانت 650 میلیون یورویی و 2 میلیارد یورویی هستید و پیگیری این دو بحث را به کجا رساندید اظهار داشت: این رانت ها به گونه ای نبوده است که کسی این مقادیر پول را برده بلکه امتیازاتی برای واردات به دو شرکت دولتی پرداخت شده که این دو امتیاز غیرقانونی بوده اند و این انحصار برخلاف اصل 44 قانون اساسی است. 
 
در بخش دیگری از این برنامه سعدالله نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و علی اصغر زارعی عضو کمیسیون آموزش در قسمت حاشیه برنامه به بررسی اعطای بورسیه های وزارت علوم پرداختند.  
 
نصیری قیداری: تلاش می کنیم بحث اعطای بورسیه های وزارت علوم را تا پایان فروردین ماه به اتمام برسانیم 
 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پاسخ به اولین سوال مجری برنامه در قسمت حاشیه مبنی بر اینکه چه زمانی ماجرای بورسیه ها تمام می شود اظهار داشت: ما قول دادیم تلاش کنیم نتیجه نهایی ماجرای بورسیه ها را تا اواخر فروردین ماه جمع بندی کنیم. 
 
وی افزود: موضوع به اندازه کافی پیچیده است و علی رغم وقتی که ما در ایام تعطیل گذاشتیم بررسی این موضوع هنوز به اتمام نرسیده اما سعی داریم تکلیف بورسیه ها را هر چه سریعتر مشخص کنیم و امیدواریم در روزهای باقی مانده فروردین ماه با جلساتی که ترتیب خواهیم داد بتوانیم موضوع را جمع بندی کنیم. 
 
نصیری قیداری در پاسخ به این سوال که آیا قرار است موضوع بورسیه ها در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شود یا خیر اظهار داشت: موضوع بورسیه ها در جهت صیانت از حیثیت و اعتبار وزارت علوم در حال انجام است و از همان ابتدا نیز نمایندگان در جریان کار قرار گرفته اند و بعضا به عنوان ناظر در کمیته هایی که ما تشکیل دادیم حضور پیدا کردند. 
 
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اضافه کرد: این کمیته ها قانونی است چرا که براساس حکم وزیر تشکیل شده و کمیته ها چه به صورت بدوی و چه به صورت تجدیدنظر براساس قوانین حقوقی و براساس بخش نامه ها و دستورالعمل هایی که اعلام شده تشکیل شده اند. 
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا کمیسیون اصل 90 موضوع را بررسی خواهد کرد یا خیر پاسخ داد: اگر قرار است این کمیسیون براساس اختیاراتی که برعهده دارد موضوع را بررسی کند باید خود آن ها پاسخ گو باشند.  
 
در بخش دیگری از قسمت حاشیه برنامه علی اصغر زارعی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال که علت این که موضوع بورسیه ها به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است چیست پاسخ داد: واقعیت این است از زمانی که بحث بورسیه ها مطرح شد برای خیلی از افراد احکامی صادر شد که آن ها به این احکام اعتراض داشتند و در این زمینه هیچ مرجعی نیز به اعتراضات آن ها رسیدگی نکرد.  
 
وی تصریح کرد: ضمن آن که کمیته ای که در وزارت علوم تشکیل شد و احکام اولیه را صادر کرده اند این کمیته با همان ترکیب قبلی خود احکام ثانویه را نیز صادر کردند و در واقع در اصل موضوع تفاوتی نکرد چرا که باید اعتراضاتی که به احکام صورت می گیرد در کمیته ای دیگر و با ترتیب دیگری بررسی شود ضمن این که دیوان عدالت از ورود به این موضوع امتناع کرد لذا براساس آنچه که بنده اطلاع دارم تعدادی از بورسیه ها به همین دلایل به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند.  
 
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جلساتی که به عنوان ناظر حضور پیدا کردیم مشاهده کردیم خیلی از این احکام مورد تجدیدنظر قرار می گرفت، حدود 300 پرونده را در جریان قرار گرفتیم که نیم بیشتری از این تعداد مشکلشان برطرف شد ولی باقی پرونده ها در اختیار ما قرار نگرفت.  
 
در بخش دیگری از این برنامه نصیری قیداری در پاسخ به این که چرا اعضای کمیته بدوی و ثانوی یکی بودند اظهار داشت: افراد این دو کمیته دقیقا یکی نبودند و سه نفر به کمیته تجدیدنظر افزوده شد و دو نفر از نمایندگان هم در برخی جلسات به عنوان ناظر حضور داشتند. 
 
زارعی در پاسخ به این سوال که گویا شما ناراحت بودید که ظاهرا نمایندگان به این جلسات دعوت نشده بودند اظهار داشت: بله، چرا که ما به نوعی با توجه به وظیفه نظارتی خود خود را به این کمیته ها تحمیل کردیم ضمن این که لازم است بگویم ترتیب کمیته اولیه و ثانویه یکی بوده و یکی دیگر از مشکلاتی که وجود داشت این بوده است که دوستان دسترسی ما را به پرونده ها محدود کرده اند. 
 
ماجرای اعطای بورسیه ها نخستین بار آذر ماه 92 کلید خورد
 
نصیری قیداری در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی ادعای شما مبنی بر تایید غیرقانونی بودن بورسیه ها را تکذیب کرده و مبنای این اظهارنظر شما چه بوده است اظهار داشت: ما در این پرونده ها با دیوان محاسبات ارتباط داشتیم و لازم است که بگویم این ماجرا اولین بار آذر ماه 92 با نامه ای که از دیوان محاسبات به وزارت علوم آمد آغاز شد و نهاد بازرسی کل کشور در این مدت با ما در تماس بودند و از ما خواستند که این روند را ادامه دهیم. رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ثبت نام اعتکاف دانشجویی