Skip to Content

شرح مطلب شرح مطلب

شناسه : 13561288
اعتراض دانشجویان دانشگاه اصفهان در پی عدم اجازه نصب بنر‌های هسته‌ای؛


بعد از مخالفت‌های علنی دولت با برگزاری تجمعات «ما اجازه نمی‌دهیم» که در دانشگاه‌ها نیز در حال شکل گیری موج عظیمی از این تجمعات بودیم، این بار اما در اقدامی عجیب، مسئولین یک دانشگاه، اجاز نصب بنرهای حمایت از صنعت هسته‌ای کشور را به تشکل‌های دانشجویی ندادند.

به گزارش دانشجوی ایرانی، مسئولین دانشگاه اصفهان در پی درخواست تشکل‌های دانشجویی اعم از انجمن اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی مبنی بر نصب بنرهایی درخصوص انرژی و صنعت هسته‌ای کشور در سطح این دانشگاه، فقط با دو طرح از این برنها که حاوی سخنان کلی رهبر معظم انقلاب در این خصوص است موافقت کرده و اجازه نصب 4 طرح دیگر را ندادند.

بر اساس این گزارش، سایر طرح‌های بنرهای هسته‌ای که توسط تشکل‌های دانشجویی دانشگاه اصفهان طراحی و تهیه شده بود، به بهانه به خطرافتادن امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، ایجاد التهاب در فضای دانشگاه و ... از سوی سرپرست این دانشگاه، اجازه نصب نگرفت.

پاسخ دانشگاه به درخواست دانشجویان در خصوص نصب بنر

این در حالی است که این موضوع به شدت مورد اعتراض فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان و اعضای اصلی تشکل‌های دانشجویی قرار گرفته است و برخی از آن‌ها ابراز داشتند که حالا که اجازه تجمع به ما نمی‌دهند، اجازه اطلاع  رسانی را از ما دریغ می‌کنند؟ دانشجویان این حق را دارند که از اخبار، امرو و اطلاعات روز کشور مطلع باشند.

گفتنی است که هوشنگ طالبی، سرپرست دانشگاه اصفهان، جزو معدود روسای دانشگاهی است که هنوز حکم ریاستش صادر نشده و این در حالی است که روز گذشته، وزیر علوم، حکم ریاست 21 دانشگاه کشور را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد اما طالبی و دانشگاه اصفهان در بین این لیست دیده نمی‌شود.

هوشنگ طالبی - سرپرست دانشگاه اصفهان

بر همین اساس به نظر می‌رسد که ایجاد فضای امنیتی و محدود کردن فعالیت‌ تشکل‌های دانشجویی در این دانشگاه، به موضوع تعیین ریاست دانشگاه مربوط باشد، کما اینکه در هفته‌های اخیر شاهد برگزاری دو کنسرت در فضای این دانشگاه بودیم (از اینجــــــا ببینید) و عده معدودی از دانشجویان در اعتراض به جداشدن سلف آقایان و خانمها در دانشگاه تجمع کردند (از اینجـــــا ببینید) اما هیچگونه اقدام‌های سلبی اینچنینی با آنها صورت نگرفت و این در حالی است که هر کدام از برنامه‌های فوق می‌تواند در جای خود، تنش زا و التهاب آفرین در سطح دانشگاه باشد.

تصویر چهار پوستر از شش پوستر دانشجویان دانشگاه اصفهان در خصوص مذاکرات هسته‌ای:

------
خبرنامه دانشجویان ایران//
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ثبت نام اعتکاف دانشجویی