Skip to Content

شرح مطلب شرح مطلب

شناسه : 12415228
شمیم سحرگاهان...:


ماه رجب، ماه ريسمان الهي و اَصَمْ يعني برخوردار از فضيلت‏هاي بسيار

راه رفتن، از عمومی‏ ترین رفتار مردم است و گونه ‏های مختلف و حالت‏های متفاوتی دارد. راه رفتن‏ های گوناگون، نمودی از حالت‏های روانی، صفات اخلاقی و منش ‏های ماست. فرهنگ ادب ‏گستر اسلام، آیین راه رفتن و شیوه‏ های پسندیده و ناپسند آن را بیان کرده است. قرآن کریم در آیه 37 سوره اسرا می‏فرماید: «روی زمین با تکبر راه مرو. تو نمی‏توانی زمین را بشکافی و طول قامتت نیز هرگز به کوه‏ها نمی‏رسد.» همچنین در آیه 63 سوره فرقان می‏فرماید: «بندگان خدای رحمان کسانی هستند که بی‏آرایه و فروتنانه راه می‏روند.» در فرهنگ اسلام به آیین راه رفتن با پدر و مادر نیز اشاره شده است. در روایات می‏خوانیم: «جلوتر از پدرت راه مرو» یا «در راه رفتن از پدر و مادر پیشی نگیر.» همچنین در روایت دیگری آمده است: «فرزند نباید جلوتر از پدر راه برود».
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ثبت نام اعتکاف دانشجویی